Veteranen vereniging Curaçao

Op 30 december 2009 is de Veteranen Vereniging Curaçao officieel opgericht bij notariële akte. De doelstelling is het optreden als belangenbehartiger van alle op Curaçao wonende veteranen van verschillende strijdtonelen en vredesmissies. Daarnaast heeft de VVC als doelstelling het bevorderen van onderlinge contacten tussen op Curaçao wonende veteranen en oud-militairen en het organiseren van reünies. Daarnaast zal de vereniging officiële plechtigheden zoals commando overdrachten en herdenkingen bijwonen. Ten slotte heeft de VVC als doelstelling om, waar nodig, veteranen met uitzending gerelateerde klachten door te kunnen verwijzen naar deskundige zorginstanties. Hiertoe zijn zeer goede contacten met de Defensie instanties in de West.

Veteranen café

Ongeveer zes keer per jaar wordt er een veteranencafé gehouden, waarbij gemiddeld tussen de 60 en 70 veteranen en oudgedienden genieten van een hapje en een drankje. Veteranencafé’s worden op verschillende locaties op het eiland georganiseerd. Bij deze bijeenkomsten zijn alle veteranen, oudgedienden en iedereen die in dienst gezeten heeft of lid is van COM, KNVRO etc. welkom. Als er hooggeplaatste functionarissen van het Ministerie van Defensie of van de Krijgsmachtdelen op het eiland op bezoek zijn, trachten de organisatoren een veteranencaf√© te organiseren. De aanwezigheid van de staatssecretaris van Defensie, Dhr Jack de Vries, de Inspecteur Generaal Krijgsmacht, de Vice Admiraal van Maanen (inmiddels met FLO) en de PC Zeemacht, de Generaal Majoor van Ede werd dan ook zeer op prijs gesteld door de deelnemende veteranen. Hieruit blijkt maar weer dat ook al is deze groep veteranen ver weg van Nederland, Defensie zeker niet de kreet 'uit het oog, uit het hart' hanteert.

Elders op deze website kunt u informatie vinden over de bestuursleden waar u zich kunt aanmelden.